Persondatapolitik

Opfyldelse af oplysningspligt

Dataansvarlig

Bellevue Teatret
Strandvejen 451
2930 Klampenborg
CVR 18 73 42 30
adm@bellevueteatret.dk
+45 39 63 49 00

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Denne oplysningstekst beskriver, hvordan dine personoplysninger indsamles og behandles af Bellevue Teatret som dataansvarlig som led i vores markedsføring og salg.

Denne behandling omfatter udarbejdelse af profiler på baggrund af de beskrevne oplysninger med henblik på markedsføring af Bellevue Teatret.

Vores behandling af personoplysninger

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er vores mulighed for at kunne leve op til vores aftale med dig, herunder at levere de oplysninger, ydelser og tilbud, du har valgt, samt legitim interesse.

Hvilke personoplysninger

De oplysninger, vi behandler, er bl.a. kontaktdata, herunder navn, e-mail, telefonnummer, sms og bopæl. Vi registrerer også købshistorik om, hvad du køber og hvornår, samt præferencer og interesser for at kunne tilbyde dig relevante fordele m.v. Herudover vil vi foretage løbende målinger af kundetilfredshed.

Disse oplysningerne stammer direkte fra det, du oplyser, og din brug af vores hjemmeside.

Videregivelse

Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjeparter uden for Bellevue Teatret, medmindre du har samtykket til en sådan videregivelse, eller det følger af lov- eller myndighedskrav. Videregivelse vil tillige kunne ske i forbindelse med fusion/opkøb/salg.

Opbevaring

Dine personoplysninger vil blive opbevaret så længe det er nødvendigt for at leve oplysning til aftalen med dig og at sikre os i forhold til spørgsmål om forældelse af mulige retskrav og efterlevelse af lov- og myndighedskrav om opbevaring.

Dine rettigheder

I forbindelse med behandlingen af oplysninger har du ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling vedrørende dine personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, kan du kontakte teatret. Du har også ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.